GoLang : Structs (with/out Pointers)

Structs/Structures

Object-Oriented Programming’in aksine, Go’da class-object mimarisi yoktur. Bunun yerine, karmaşık veri yapılarını bir arada tutmayı/gruplandırmayı sağlayan struct’lar vardır.

Pass By Value

FirstName alanının niçin fonksiyona gönderilen parametreyle değiştirilmediğine geçmeden önce bilgisayarlarımızda bulunun RAM’in çalışma mantığıyla ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Pointer Operations

Update işleminin person üzerinde yapılması için kodda bazı değişiklikler yapalım:

Pointer Shortcut

Go’da yukarıda açıkladığımız kod ile aynı sonucu veren bir kısayol mevcut.

Kaynaklar

📚 Go Design Patterns , Mario Castro Contreras